Categories
ไม่ได้จัดประเภท

รับเขียนบทความวิจัย

บริการเขียนบทความวิจัย

เรามีบริการเขียนบทความวิจัย จากเล่มงานวิจัย เล่มงานวิทยานิพนธ์ เล่มงานดุษฎีนิพนธ์ ดำเนินการเกี่ยวข้องตามฟอร์แมตหรือรูปแบบการจัดพิมพ์ที่ทางวารสารกำหนดไว้ เช่น การพิมพ์เลขหน้า ปรับเลขหน้า ซึ่งสามารถช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการปรับแบบฟอร์มและได้งานที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว

ราคาบริการ งานบทความวิจัย เป็นการสรุปย่อจากบทที่ 1-5 จากเล่มงานวิจัย เล่มงานวิทยานิพนธ์ เล่มงานดุษฎีนิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน190 บาท/หน้า290 บาท/หน้า590 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน180 บาท/หน้า280 บาท/หน้า580 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน170 บาท/หน้า270 บาท/หน้า570 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน160 บาท/หน้า260 บาท/หน้า560 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน150 บาท/หน้า250 บาท/หน้า550 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน140 บาท/หน้า240 บาท/หน้า540 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน130 บาท/หน้า230 บาท/หน้า530 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เล่มงานวิจัย เล่มงานวิทยานิพนธ์ เล่มงานดุษฎีนิพนธ์ ของท่าน ในบทที่ 1-5 เข้ามาให้ทางเราตรวจสอบ และประเมินราคาค่าบริการเขียนบทความวิจัย และการปรับแบบฟอร์มที่ชัดเจน โดยทางเราจะประเมินจากจำนวนหน้าของเนื้อหาทุกบทรวมกัน เพื่อในการตัดสินใจก่อนเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

Categories
ไม่ได้จัดประเภท

เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มบริการงานวิจัย

บริการงานวิจัยเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับใครหลายๆ คนที่ไม่ค่อยมีเวลา ไม่มีความถนัดในงานวิจัย หรือไม่สามารถทำงานออกมาให้ถูกใจ ตรงตามความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ทำให้ต้องหอบงานกลับมาแก้ใหม่ซ้ำๆ จนเกิดความท้อถอย

ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุผลใดก็ตาม ก่อนการเริ่มบริการคุณจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้คุณได้บริการงานวิจัยที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 

และป้องกันคุณจะไม่โดนบริษัทที่คุณเริ่มบริการงานวิจัยหลอก หรือได้ผลงานวิจัยที่ไม่มีคุณภาพและล้าช้า

เริ่มเตรียมความพร้อม ก่อนเริ่มบริการงานวิจัย

ขั้นแรก คุณต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับบริษัทวิจัย ก่อนคุณจะทำเริ่มบริการ ควรทำการศึกษาเสียก่อนว่า บริษัทวิจัยนั้นๆ มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์ในงานวิจัยมากน้อยแค่ไหน มีผลงานวิจัยที่เคยบริการมากแค่ไหน มีความรับผิดชอบต่องานหรือไม่ ระบบการบริการงานวิจัยมีขั้นตอนแบบไหน ช่องทางการติดต่อสามารถติดต่อได้ช่องทางใดบ้าง และที่ตั้งอยู่ที่ใดดูน่าเชื่อถือหรือไม่

ขั้นที่สอง เรื่องหัวข้องานวิจัย คุณจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัยของคุณก่อนว่ามีวัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษาวิจัย กรอบแนวความคิดอย่างไร เพราะหากคุณไม่แจ้งจุดประสงค์ ขอบเขตการศึกษาวิจัย กรอบแนวความคิดให้แก่บริษัททราบ แจ้งเพียงหัวข้อวิจัยเท่านั้น ผลงานวิจัยของคุณ ที่ทางบริษัทวิจัยส่งมอบให้นั้น อาจจะไม่ตรงตามความต้องการของคุณและอาจารย์ที่ปรึกษาของคุณกำหนดไว้

และข้อสุดท้าย อาจารย์ที่ปรึกษา คุณจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในงานวิจัยของคุณเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงความต้องการเกี่ยวกับงานวิจัยออก ว่าควรมีรูปแบบใด กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษาวิจัย กรอบแนวความคิดอย่างไรบ้าง เพื่อให้ง่ายต่อการเริ่มบริการและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุด เพราะถ้าหากงานวิจัยที่คุณเริ่มบริการอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษา คุณคงต้องนำกลับมาแก้ไขซ้ำหลายครั้ง

บริการโดยทีมงานวิจัยมืออาชีพ  ราคาถูก

บริษัทฯ เรา เปิดบริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์มาเป็นระยะเวลานานกว่า 8 ปี มีทีมงานวิจัยที่เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์งานวิจัยมามากกว่า 1,500 เล่ม คุณจึงมั่นใจได้ว่า งานวิจัยที่คุณเริ่มบริการให้บริษัทฯ เราบริการนั้นผ่านการเรียบเรียงจากทีมงานที่เป็นมืออาชีพทุกชิ้น

และด้วยชำชาญในด้านงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ จึงทำให้งานวิจัยที่คุณต้องการนั้นออกมาครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยได้ตรงตามข้อตกลง และมีราคาถูก เหมาะสมกับงานและระยะเวลาที่กำหนดในบริการงานวิจัย ตรงตามมาตรฐานเกณฑ์ราคาที่ทางบริษัทฯ เราแสดงไว้อย่างชัดเจน 

รับประกันคุณภาพ ไม่ทิ้งงาน ส่งงานตรงเวลา!

บริษัทฯ เรารับประกันคุณภาพงานวิจัยทุกชิ้น ว่างานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ของคุณ ผ่านการเรียบเรียงจากทีมงานวิจัยที่เป็นมืออาชีพ ฉะนั้นงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ที่ทางบริษัทฯ เราส่งมอบให้คุณนั้น เรารับประกันคุณภาพได้ว่า คุณจะได้ผลงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักกระบวนการวิจัยทั้งสิ้น

เพื่อประกันความพอใจ หลังจากผลงานวิจัย สามารถนำงานกลับมาแก้ไขได้ฟรี 2 ครั้ง หากมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหางานวิจัยเพิ่มเติม หลังจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทำการตรวจสอบแล้ว