Categories
ไม่ได้จัดประเภท

บริการแปลงานวิจัย ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ทางบริษัทฯ เราไม่ได้มีแค่บริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฏีนิพนธ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เรายังมีทีมงานที่มีความสามารถในการแปลงานวิจัยให้แก่ผู้ที่ศึกษางานวิจัยเพิ่มเติมอีกด้วย

ทำไมต้องแปลเอกสารงานวิจัย?

หลายครั้งที่บริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์จำเป็นต้องค้นคว้าอ้างอิงจากงานวิจัยของต่างประเทศ การแปลงานวิจัย นั้นจึง เป็นส่วนหนึ่งของบริการงานวิจัย เพราะการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศทำให้เรารับรู้ถึงความก้าวหน้าของงานวิจัย เข้าใจรูปแบบระบบต่างๆ ได้มากขึ้น และยังทำให้งานวิจัยที่เราค้นคว้าและเรียบเรียงได้รับความหน้าเชื่อถือมากขึ้นอีกด้วย

และไม่ได้มีเพียงแต่เราที่อ้างอิงบทความ หรืองานวิจัยจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ในทางกลับกันผู้ศึกษาวิจัยในต่างประเทศก็มีความสนใจในงานวิจัยของประเทศไทยเราเช่นกัน

ดังนั้นการแปลเอกสารในงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์นับว่าเป็นกระบวนการสำคัญในการเผยแผ่และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งในช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมในการค้นคว้าทางวิทยาการใหม่ๆ เพิ่มองค์ความรู้ให้กับตนเองและผู้อื่นที่กำลังสนใจค้นคว้าในงานวิจัยเดียวกัน

เรารับประกันด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในด้านงานแปลภาษา

หากคุณไม่ได้มีความถนัดในด้านภาษา ทางบริษัทฯ เรามีบริการแปลงานวิจัยเพื่อคอยบริการ โดยที่คุณไม่ต้องกังวลว่าจะเรียบเรียงสำนวนได้ถูกต้อง และเป็นทางการตรงตามหลักวิชาการหรือไม่ ทีมงานในส่วนการแปลงานวิจัยของเรานั้น มีความรู้ความสามารถในด้านแปลภาษา เรารับประกันว่าการแปลงานวิจัยของคุณจะถูกแปลออกมาได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักไวยากรณ์ของภาษา

เรามีบริการแปลงานวิจัยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยประหยัดเวลาให้กับคุณในอีกทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นบทความวิจัย หรืองานวิจัยทั้งเล่ม ทางบริษัทฯ เรามีทีมงานนักแปลที่สามารถแปลภาษาได้ตรงตามที่คุณกำหนดเนื้อหามาให้

และบริการแปลงานวิจัยจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เพราะในบริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์ในแต่ละเล่ม ส่วนใหญ่จะต้องมีการอ้างอิงบทความหรืองานวิจัยในต่างประเทศอย่างน้อย 5 งานวิจัยด้วยกันเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ

ดังนั้น หากคุณต้องการรายละเอียดของงานวิจัยสำหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ให้เนื้อหาตรงตามหรือใกล้เคียงกับงานวิจัยเรื่องที่คุณกำลังค้นคว้า หรือต้องการเรียบเรียงเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อใช้ในการทบทวนวรรณกรรม ทำให้ประหยัดเวลาในการแปลทั้งเล่มหรือบางส่วน ช่วยให้คุณมีเวลาไปค้นคว้าเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีก

ราคา แปลงานวิจัย ประเมินตามเนื้อหา และระยะเวลาที่กำหนด

ทางบริษัทฯ เราบริการแปลงานวิจัยที่เป็น text หรือ paper จากต่างประเทศ ด้วยบริการและราคาแปลยุติธรรม สมเหตุสมผลตามเนื้อหาเอกสาร โดยคุณต้องเรียบเรียงเป็นภาษาวิชาการ เพื่อนำเนื้อหาดังกล่าวไปประกอบการอ้างอิง หรือทำเป็นแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องภายในบทที่ 2 หรือสรุปเป็นเนื้อหาผลการวิจัยในบทที่ 4 เพื่อนำส่งงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ซึ่ง ทางเรารับประกันความพึงพอใจและเอกสารที่แปลแล้วถูกต้องตามเนื้อหาและหลักไวยากรณ์ ด้วยทีมนักแปลเอกสารที่จบการศึกษาทางด้านภาษาโดยตรง มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์โดยตรงในการแปลภาษา

ราคาบริการแปลงานวิจัย ทางบริษัทฯ เราได้กำหนดตามความเหมาะสมโดยวางเกณฑ์ตามระยะเวลาที่รับแปลงาน ดังนี้

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน400 บาท/หน้า700 บาท/หน้า1,000 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน390 บาท/หน้า680 บาท/หน้า950 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน380 บาท/หน้า660 บาท/หน้า900 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน370 บาท/หน้า640 บาท/หน้า850 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน360 บาท/หน้า620 บาท/หน้า800 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน350 บาท/หน้า600 บาท/หน้า750 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน340 บาท/หน้า580 บาท/หน้า700 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านสามารถส่งไฟล์ text หรือไฟล์ paper ที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ทางบริษัทฯ พิจารณาและประเมินราคาบริการเบื้องต้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจ สามารถจัดส่งไฟล์เข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *