บริการงานวิจัย บริการงานวิทยานิพนธ์ บริการงานดุษฎีนิพนธ์

การใช้บริการงานวิจัย บริการงานวิทยานิพนธ์ บริการงานดุษฎีนิพนธ์ ท่านจะได้รับเนื้อหาเล่มวิจัยถูกต้อง ดำเนินการตามชื่อเรื่องหรือหัวข้อที่ท่านกำหนด โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพ ตรงต่อเวลา ราคายุติธรรม และรับผิดชอบจนกว่าเล่มงานวิจัย (Research) งานวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระ (Thesis/Independent Study: IS) และงานดุษฏีนิพนธ์ (Dissertation) ของท่านจะผ่าน

ราคาบริการ งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ งานดุษฎีนิพนธ์ มีเกณฑ์ราคาเริ่มต้น ดังนี้
– ปริญญาตรี เริ่มต้น 15,000 บาทขึ้นไป
– ปริญญาโท เริ่มต้น 32,000 บาทขึ้นไป
– ปริญญาเอก เริ่มต้น 72,000 บาทขึ้นไป

*หมายเหตุ ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็นระยะเวลาดำเนินการแต่ละบทภายใน 30 วัน หากท่านต้องการทราบระยะเวลาที่เร่งด่วนกว่านี้ สามารถจัดส่งอีเมลเพื่อติดต่อรับไฟล์งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฎีนิพนธ์ ได้ตลอดเวลา ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

บริการแก้ไขและตรวจสอบ plagiarism จากโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์

ทางบริษัทฯ เรามีบริการแก้ไขและตรวจสอบ plagiarism จากโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ เราสามารถช่วยแก้ไขเนื้อหาเล่มงานวิจัย เล่มงานวิทยานิพนธ์ เล่มงานดุษฎีนิพนธ์ ตรวจสอบการคัดลอกงาน โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบงานวิจัยเองทั้งหมด

ทางเราสามารถช่วยท่านให้ท่านผ่านปัญหาทั้งหมดนี้ไปได้ด้วยดี รับรองผลผ่าน 100%  การันตีรู้ผลภายใน 48 ชม.

ราคาบริการ การแก้ไขและตรวจสอบ plagiarism จากโปรแกรม อักขราวิสุทธิ์ รับรองผลผ่าน 100%  มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1 วัน6,999 บาท7,999 บาท8,999 บาท
2 วัน6,899 บาท7,899 บาท8,899 บาท
3 วัน6,799 บาท7,799 บาท8,799 บาท
4 วัน6,699 บาท7,699 บาท8,699 บาท
5 วัน6,599 บาท7,599 บาท8,599 บาท
6 วัน6,499 บาท7,499 บาท8,499 บาท
7 วัน6,399 บาท7,399 บาท8,399 บาท

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหาวิจัย เนื้อหาวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์ของท่าน ในบทที่ 1-5 เข้ามาให้ทางบริษัทฯ ตรวจสอบ และประเมินราคาการแก้ไขและตรวจสอบ ที่ชัดเจนก่อนได้ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

บริการเขียนบทความวิจัย

เรามีบริการเขียนบทความวิจัย จากเล่มงานวิจัย เล่มงานวิทยานิพนธ์ เล่มงานดุษฎีนิพนธ์ ดำเนินการเกี่ยวข้องตามฟอร์แมตหรือรูปแบบการจัดพิมพ์ที่ทางวารสารกำหนดไว้ เช่น การพิมพ์เลขหน้า ปรับเลขหน้า ซึ่งสามารถช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการปรับแบบฟอร์มและได้งานที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว

ราคาบริการ งานบทความวิจัย เป็นการสรุปย่อจากบทที่ 1-5 จากเล่มงานวิจัย เล่มงานวิทยานิพนธ์ เล่มงานดุษฎีนิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน190 บาท/หน้า290 บาท/หน้า590 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน180 บาท/หน้า280 บาท/หน้า580 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน170 บาท/หน้า270 บาท/หน้า570 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน160 บาท/หน้า260 บาท/หน้า560 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน150 บาท/หน้า250 บาท/หน้า550 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน140 บาท/หน้า240 บาท/หน้า540 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน130 บาท/หน้า230 บาท/หน้า530 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เล่มงานวิจัย เล่มงานวิทยานิพนธ์ เล่มงานดุษฎีนิพนธ์ ของท่าน ในบทที่ 1-5 เข้ามาให้ทางเราตรวจสอบ และประเมินราคาค่าบริการเขียนบทความวิจัย และการปรับแบบฟอร์มที่ชัดเจน โดยทางเราจะประเมินจากจำนวนหน้าของเนื้อหาทุกบทรวมกัน เพื่อในการตัดสินใจก่อนเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

บริการจัดหน้าวิทยานิพนธ์

การใช้บริการจัดหน้าวิทยานิพนธ์ ท่านจะได้เนื้อหางานวิจัยทุกบทอย่างถูกต้อง จัดเรียบเรียงตามคู่มือการเขียนวิจัยหรือคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์จากมืออาชีพ โดยผู้จัดมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ตรงตามคู่มืองานวิจัยของทุกสถาบัน ตรวจสอบการเว้นวรรค อีกทั้งให้คำปรึกษาคำแนะนำแบบมืออาชีพ ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อความสมบูรณ์และความถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง

ราคาบริการ การจัดหน้าวิทยานิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน35 บาท/หน้า45 บาท/หน้า65 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน33 บาท/หน้า43 บาท/หน้า63 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน31 บาท/หน้า41 บาท/หน้า61 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน29 บาท/หน้า39 บาท/หน้า59 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน27 บาท/หน้า37 บาท/หน้า57 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน25 บาท/หน้า35 บาท/หน้า55 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน23 บาท/หน้า32 บาท/หน้า53 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านส่งไฟล์เนื้อหางานวิจัยที่ต้องการให้ทางบริษัทฯ ช่วยจัดหน้างานวิจัย หรือจัดหน้างานวิทยานิพนธ์เข้ามมา เพื่อการประเมินราคาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

บริการ บทคัดย่อภาษาไทยหรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ให้บริการ สรุปเนื้อหางานวิจัย บทคัดย่อภาษาไทย หรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ สามารถเรียบเรียงบทคัดย่อภาษาไทยหรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษในระยะเร่งด่วนได้ อีกทั้งจัดส่งงานตรงตามเวลากำหนด

ราคาบริการ บทคัดย่อภาษาไทยหรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ราคาบริการ บทคัดย่อภาษาไทย

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน400 บาท/หน้า600 บาท/หน้า1,000 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน380 บาท/หน้า580 บาท/หน้า950 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน360 บาท/หน้า560 บาท/หน้า900 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน340 บาท/หน้า540 บาท/หน้า850 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน320 บาท/หน้า520 บาท/หน้า800 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน300 บาท/หน้า500 บาท/หน้า750 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน280 บาท/หน้า480 บาท/หน้า700 บาท/หน้า

ราคาบริการ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน500 บาท/หน้า800 บาท/หน้า1,200 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน490 บาท/หน้า780 บาท/หน้า1,150 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน480 บาท/หน้า760 บาท/หน้า1,100 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน470 บาท/หน้า740 บาท/หน้า1,050 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน460 บาท/หน้า720 บาท/หน้า1,000 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน450 บาท/หน้า700 บาท/หน้า950 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน440 บาท/หน้า680 บาท/หน้า900 บาท/หน้า

* หมายเหตุ ท่านสามารถส่งไฟล์บทที่ 1 และบทที่ 5 เพื่อให้ทางบริษัทฯ ประเมินราคาจำนวนหน้าที่ในการเรียบเรียงบทคัดย่อภาษาไทย หรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่ท่านต้องการ ภายใต้ระยะเวลาที่ท่านกำหนด เพื่อให้ท่านสามารถพิจารณาในการตัดสินใจ สามารถส่งไฟล์เนื้อหาเข้ามาได้ที่ ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

บริการแปลงานวิจัย

ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ และมากประสบการณ์ บริษัทฯ เรามีบริการแปลงานวิจัยที่เป็น text หรือ paper จากต่างประเทศ แปลงานวิจัยจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย โดยเรียบเรียงเป็นภาษาวิชาการ เพื่อนำเนื้อหาดังกล่าวไปประกอบการอ้างอิง หรือเป็นแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องภายในบทที่ 2 หรือสรุปเป็นเนื้อหาผลการวิจัยในบทที่ 4 เพื่อนำส่งงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ราคาบริการ การแปลงานวิจัย มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน400 บาท/หน้า700 บาท/หน้า1,000 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน390 บาท/หน้า680 บาท/หน้า950 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน380 บาท/หน้า660 บาท/หน้า900 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน370 บาท/หน้า640 บาท/หน้า850 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน360 บาท/หน้า620 บาท/หน้า800 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน350 บาท/หน้า600 บาท/หน้า750 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน340 บาท/หน้า580 บาท/หน้า700 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านสามารถส่งไฟล์ text หรือไฟล์ paper ที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ทางบริษัทฯ พิจารณาและประเมินราคาบริการเบื้องต้น เพื่อใช้ในการตัดสินใจ สามารถจัดส่งไฟล์เข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

บริการงานแบบสอบถาม สร้างแบบสัมภาษณ์ และสร้างแบบสอบถามออนไลน์

หากท่านต้องการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามออนไลน์เพื่อการเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ที่ท่านกำลังดำเนินการอยู่ ให้มีความชัดเจน ถูกต้องตามกรอบแนวคิดการวิจัยหรือตัวแปรที่กำหนดไว้

ทางบริษัทฯ เรามีบริการงานแบบสอบถาม สร้างแบบสัมภาษณ์ และสร้างแบบสอบถามออนไลน์ที่ถูกต้องตามหลักการ มีการตั้งข้อคำถามชัดเจน ครอบคลุมประเด็น เน้นการสร้างตามตัวแปรตามที่กำหนดไว้ หรือตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำไว้เป็นแนวทาง สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานตรงเวลา เพราะเราเป็นทีมงานมืออาชีพ สามารถจัดส่งงานได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอน

ราคาบริการ งานแบบสอบถาม งานสร้างแบบสอบถาม งานสร้างแบบสอบถามออนไลน์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน300 บาท/หน้า500 บาท/หน้า600 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน290 บาท/หน้า450 บาท/หน้า550 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน280 บาท/หน้า400 บาท/หน้า500 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน270 บาท/หน้า350 บาท/หน้า450 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน260 บาท/หน้า300 บาท/หน้า400 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน250 บาท/หน้า250 บาท/หน้า350 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน240 บาท/หน้า200 บาท/หน้า300 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ก่อนจะเริ่มสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามออนไลน์ ท่านควรกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย หรือตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยอย่างชัดเจน

เพื่อให้ทางบริษัทสามารถสร้างแบบสอบถาม สร้างแบบสัมภาษณ์ หรือสร้างแบบสอบถามออนไลน์ให้กับท่านได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็นหรือขอบเขตที่ท่านกำหนดไว้ โดยท่านสามารถส่งรายละเอียดไฟล์งานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ หรืองานดุษฎีนิพนธ์ของท่าน เข้ามาให้ทางเราประเมินราคาเบื้องต้น ได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

บริการ โครงร่างงานวิจัย

ในการเริ่มงานวิจัยสิ่งแรกที่ต้องกังวลคือวิจัยเกี่ยวกับอะไรดี ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยอะไรดี หรือต้องเลือกอาจารย์ท่านไหนเป็นที่ปรึกษาวิจัย ในการให้คำแนะนำสำหรับการเรียบเรียงโครงร่างงานวิจัย โครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพื่อยื่นเสนอหัวข้องานวิจัยตามที่ต้องการก่อนได้

ราคาบริการ งานเขียนโครงร่างงานวิจัย โครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน5,900 บาท6,900 บาท15,990 บาท
ภายใน 2 วัน5,800 บาท6,700 บาท15,490 บาท
ภายใน 3 วัน5,700 บาท6,500 บาท14,990 บาท
ภายใน 4 วัน5,600 บาท6,300 บาท14,490 บาท
ภายใน 5 วัน5,500 บาท6,100 บาท13,990 บาท
ภายใน 6 วัน5,400 บาท5,900 บาท13,490 บาท
ภายใน 7 วัน5,300 บาท5,700 บาท12,990 บาท

*หมายเหตุ การเรียบเรียงโครงร่างงานวิจัย โครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือโครงร่างดุษฎีนิพนธ์นี้ จำกัดจำนวนหน้าไม่เกิน 15 หน้าเท่านั้น หากท่านต้องการปริมาณเนื้อหาที่เยอะกว่านี้ ทางเรามีบริการงานวิจัย บริการงานวิทยานิพนธ์ หรือบริการงานดุษฎีนิพนธ์ ในรูปแบบเนื้อหาบทที่ 1-3 ให้ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้

เนื่องจากเงื่อนไขการรับผิดชอบแก้ไขจะมีความแตกต่างกัน อีกทั้งราคาบริการที่แตกแต่งกันอย่างชัดเจน หากท่านเลือกใช้บริการในส่วนเนื้อหาบทที่ 1-3 เพื่อนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ การเรียบเรียงโครงร่างดังงานวิจัยกล่าวข้างต้น จำกัดการแปลงานวิจัยจากต่างประเทศ ไม่เกิน 2 หน้า โดยสามารถจัดส่งรายละเอียดเข้ามาสอบถามได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

บริการ ค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เปิดบริการค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ท่านกำลังศึกษา ตามหลักการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ท่านใช้ในการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ หรืองานดุษฎีนิพนธ์นั้น จะต้องมีความสอดคล้องกับตัวแปรตามที่กำหนด

โดยเฉพาะเนื้อหาข้อมูลที่ต้องมีความเป็นปัจจุบัน และมีการอัพเดทในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยบางท่าน ก็กำหนดไว้ไม่เกิน 5 ปี ล้วนแล้วแต่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการสืบค้นอย่างยาวนาน และบางครั้งก็ไม่สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นไฟล์เอกสารอ้างอิงได้

ทางบริษัทฯ เรามีการจัดเก็บฐานข้อมูล ที่อัพเดทให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการรองรับในการบริการค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถบันทึกไฟล์เอกสารอ้างอิงดังกล่าว เพื่อนำส่งให้กับท่านไว้เป็นเอกสารอ้างอิงกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้

ดังนั้น ท่านจึงมั่นใจได้ว่า ทางเราสามารถสืบค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กับท่านได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามหลักการ และส่งงานให้กับท่านได้ตรงตามเวลาที่ท่านกำหนด

ราคาบริการ การค้นหาข้อมูลงานวิจัย มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน150 บาท/เรื่อง250 บาท/เรื่อง400 บาท/เรื่อง
ภายใน 2 วัน145 บาท/เรื่อง240 บาท/เรื่อง390 บาท/เรื่อง
ภายใน 3 วัน140 บาท/เรื่อง230 บาท/เรื่อง380 บาท/เรื่อง
ภายใน 4 วัน135 บาท/เรื่อง220 บาท/เรื่อง370 บาท/เรื่อง
ภายใน 5 วัน130 บาท/เรื่อง210 บาท/เรื่อง360 บาท/เรื่อง
ภายใน 6 วัน125 บาท/เรื่อง200 บาท/เรื่อง350 บาท/เรื่อง
ภายใน 7 วัน120 บาท/เรื่อง190 บาท/เรื่อง340 บาท/เรื่อง

*หมายเหตุ การบริการค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น เป็นบริการค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศไทยเท่านั้น และจำกัดเนื้อหาเป็นภาษาไทยเท่านั้น หากท่านต้องการใช้บริการค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษ จะมีค่าแปลงานวิจัยเพิ่มเติม โดยราคาแปลงานวิจัยดังกล่าว จะคิดเป็นรายหน้าตามระยะเวลาที่ท่านกำหนด

ซึ่งท่านสามารถให้ทางบริษัทฯ ประเมินราคาให้ท่านพิจารณาตัดสินใจได้ก่อนเริ่มงาน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

บริการค้นหาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

บริการค้นหาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสนับสนุนตัวแปร หรือกรอบแนวคิดการวิจัยที่กำหนดไว้ได้อย่างไร เนื่องเพราะข้อจำกัดของการนำแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนการทบทวนวรรณกรรมหรือการตรวจสอบเอกสารนั้น จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบวิธีการวิจัย อาทิเช่น แหล่งข้อมูลจะต้องไม่เกิน 10 ปี จะต้องเป็นแนวคิดหรือทฤษฏีต้นฉบับ หรือการเขียนแนวคิดและทฤษฏีจะต้องไม่ซ้ำ ไม่คัดลอกนำมาทั้งหมด และการอ้างอิงต้องถูกต้องตามหลักการ

ราคาบริการ การค้นหาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง  มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน2,490 บาท/แนวคิด3,490 บาท/แนวคิด9,990 บาท/แนวคิด
ภายใน 2 วัน2,390 บาท/แนวคิด3,390 บาท/แนวคิด9,490 บาท/แนวคิด
ภายใน 3 วัน2,290 บาท/แนวคิด3,290 บาท/แนวคิด8,990 บาท/แนวคิด
ภายใน 4 วัน2,190 บาท/แนวคิด3,190 บาท/แนวคิด8,490 บาท/แนวคิด
ภายใน 5 วัน2,090 บาท/แนวคิด3,090 บาท/แนวคิด7,990 บาท/แนวคิด
ภายใน 6 วัน1,990 บาท/แนวคิด2,990 บาท/แนวคิด7,490 บาท/แนวคิด
ภายใน 7 วัน1,890 บาท/แนวคิด2,890 บาท/แนวคิด6,990 บาท/แนวคิด

*หมายเหตุ สามารถสอบถามข้อมูลกับในการวิเคราะห์แนวคิด หรือทฤษฏีที่เกี่ยวข้องที่ท่านต้องการใช้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

บริการงานบรรณานุกรม

บริการงานบรรณานุกรมที่มีหลากหลายรูปแบบ รายละเอียดการเว้นวรรค การย่อหน้า การพิมพ์ต่างๆ ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก ซึ่งอาจจะมีรูปแบบการพิมพ์แตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบรรณานุกรมรูปแบบ APA (American Psychological Association) AMA (American Medical Association) Chicago MLA (Modern Language Association) Turabian และ Vancouver แล้วแล้วแต่มีความแตกต่างกัน และใช้เวลาในการดำเนินการมากที่สุด

ทางบริษัทฯ เรายินดีบริการงานบรรณานุกรมให้กับท่าน เรามีความเชี่ยวชาญในการเรียบเรียงงานบรรณานุกรมแต่ละประเภท แต่ละรูปแบบได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ โดยใช้การเรียบเรียงแบบ Manual ซึ่งลดความผิดพลาดที่จะก่อให้เกิดคลาดเคลื่อนของไฟล์งาน เมื่อท่านนำไปเปิดกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่รองรับหรือไม่มีโปรแกรมอัตโนมัติดังกล่าว

ราคาบริการ งานบรรณานุกรม มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน250 บาท/หน้า300 บาท/หน้า500 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน240 บาท/หน้า290 บาท/หน้า490 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน230 บาท/หน้า280 บาท/หน้า480 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน220 บาท/หน้า270 บาท/หน้า470 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน210 บาท/หน้า260 บาท/หน้า460 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน200 บาท/หน้า250 บาท/หน้า450 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน190 บาท/หน้า240 บาท/หน้า440 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหางานวิจัย เนื้อหางานวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหางานดุษฎีนิพนธ์ของท่าน ในบทที่ 1-5 เข้ามาให้ทางบริษัทฯ เราตรวจสอบ และประเมินราคางานบรรณานุกรมที่ชัดเจนก่อนได้

โดยทางเรา จะประเมินจากแหล่งอ้างอิงที่ปรากฎในเนื้อหาทุกบทรวมกัน แล้วประเมินราคาจำนวนหน้าบรรณานุกรมล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดสินใจเริ่มใช้บริการ สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

บริการงานส่วนประกอบเล่มงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฎีนิพนธ์

หากท่านไม่มีเวลาการจัดพิมพ์ส่วนประกอบเล่มงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฎีนิพนธ์และไม่อยากเปลืองเวลาไปกับการพิมพ์เลขหน้า ปรับเลขหน้า หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบอื่นๆ ทางบริษัทฯ เราสามารถช่วยท่านประหยัดเวลาดังกล่าวได้

ราคาบริการ งานส่วนประกอบเล่มงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฎีนิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน120 บาท/หน้า150 บาท/หน้า400 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน115 บาท/หน้า145 บาท/หน้า390 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน110 บาท/หน้า140 บาท/หน้า380 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน105 บาท/หน้า135 บาท/หน้า370 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน100 บาท/หน้า130 บาท/หน้า360 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน95 บาท/หน้า125 บาท/หน้า350 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน90 บาท/หน้า120 บาท/หน้า340 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหางานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฎีนิพนธ์ของท่าน ในบทที่ 1-5 เข้ามาให้ทางบริษัทฯ เราประเมินราคาส่วนประกอบ เช่น จำนวนหน้าของสารบัญ จำนวนหน้าของสารบัญตาราง และจำนวนหน้าของสารบัญภาพที่ชัดเจน

โดยทางบริษัทฯ เราจะประเมินจากจำนวนหน้าของเนื้อหาทุกบทรวมกัน ประเมินราคาจำนวนหน้าส่วนประกอบหน้าต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

บริการ Powerpoint

ทางบริษัทฯ เรา สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการนำเสนอผลงาน Powerpoint ที่ดี จากทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถสร้างสรรค์การนำเสนอผลงานวิจัย ในระดับชั้นการศึกษาต่างๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ งานดุษฎีนิพนธ์ หรืองานวิจัยต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพและชัดเจนตรงประเด็นมากที่สุด 

ระยะเวลาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
ภายใน 1 วัน70 บาท/ หน้า80 บาท/หน้า90 บาท/หน้า
ภายใน 2 วัน65 บาท/ หน้า75 บาท/หน้า85 บาท/หน้า
ภายใน 3 วัน60 บาท/ หน้า70 บาท/หน้า80 บาท/หน้า
ภายใน 4 วัน55 บาท/หน้า65 บาท/หน้า75 บาท/หน้า
ภายใน 5 วัน50 บาท/หน้า60 บาท/หน้า70 บาท/หน้า
ภายใน 6 วัน45 บาท/หน้า55 บาท/หน้า65 บาท/หน้า
ภายใน 7 วัน40 บาท/หน้า50 บาท/หน้า60 บาท/หน้า

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์ข้อมูลสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฎีนิพนธ์ของท่าน ในบทที่ 1-5 เพื่อให้ทางบริษัท ทำการประเมินราคาตามเนื้อหา และข้อกำหนดของงานวิจัย รับรองได้ว่าผลงานที่ท่านจะได้รับนั้นเหมาะสมและคุ้มค่ากับราคาแน่นอน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu

ถ้าคุณสนใจบริการของเรา …

หากท่านต้องการติดต่อใช้บริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ งานดุษฎีนิพนธ์ กรุณาติดต่อ
092-4766638 K.แนน
เปิดรับสาย 09.00-18.00 น. เท่านั้นนะครับ
อีเมล์ : ichalermlarp@gmail.com
LINE ID: @impressedu