“หากต้องการใช้บริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ งานดุษฎีนิพนธ์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่างๆ ต้องทำอย่างไร?”


4 ขั้นตอนสำหรับบริการงานวิจัย

1. ส่งข้อมูลที่จำเป็น

ส่งข้อมูลที่จำเป็นต่องานวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง รูปแบบการจัดพิมพ์วิจัยหรือการจัดหน้าวิทยานิพนธ์ ฯลฯ 

โดยจัดส่งเข้ามาที่อีเมล์ ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu พร้อมแจ้งระยะเวลาที่ต้องการรับงาน

2. รอการตอบกลับ

รอการตอบกลับจากทางบริษัทฯ ในการแจ้งรายละเอียดอัตราค่าบริการงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ งานดุษฎีนิพนธ์ หรือบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

โดยทางบริษัทฯ จะประเมินจากระยะเวลาที่ท่านต้องการรับงาน พร้อมทั้งแจ้งราคาประเมินกลับตามช่องทางที่ท่านใช้ในการติดต่อ และแนบไฟล์หมายเลขบัญชีธนาคารในการโอนเงินมัดจำเริ่มงานให้กับท่าน

3. มัดจำเริ่มงาน

เมื่อท่านได้รับการตอบกลับจากทางบริษัทฯ แล้ว ให้ท่านดำเนินการโอนเงินมัดจำเริ่มงาน ผ่านช่องทางบัญชีธนาคารที่ทางร้านจัดส่งให้ท่าน พร้อมทั้งแจ้งการโอนเงิน ประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) เบอร์โทร

และ (3) อีเมล กรุณาแจ้งภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

โดยรบกวนท่านแนบสลิปการโอนเงินมาเพื่อเป็นหลักฐานการโอนมาด้วย โดยจัดส่งมาที่อีเมล์ ichalermlarp@gmail.com หรือแอดไลน์ @impressedu เพื่อแจ้งการมัดจำเริ่มงาน

4. รอรับไฟล์งาน

หลังท่านโอนเงินมัดจำเริ่มงานเรียบร้อย ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน และเริ่มดำเนินการทันที ตามที่ได้ตกลงกันทางอีเมล์ ระยะเวลาดำเนินงาน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และจะจัดส่งไฟล์ตัวอย่างงานให้กับท่านทางอีเมลที่ท่านแจ้งไว้ในใบเสร็จรับเงินตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้


ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ ichalermlarp@gmail.com
ติดต่อเราผ่านไลน์ @impressedu
ติดต่อผ่านอีเมล์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยทางร้านจะตอบอีเมล์ทุกฉบับภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง